Сграда 2А – Партер

Сграда 2А – Партер

Сграда 2А – Партер
Ап. 101 - свободен Ап. 102 - продаден Ап. 103 - свободен

Ап. 101 - свободен

Ап. 102 - продаден

Ап. 103 - свободен